Doelstellingen

De Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken zet zich actief in om veteranen en hun directe achterban binnen de lokale gemeenschap van Hoogeveen oprechte aandacht, erkenning en waardering te bieden. Dit doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor en door veteranen waarbij saamhorigheid, uitwisseling van ervaringen en wederzijdse ondersteuning gestimuleerd worden.

De Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken initieert en stimuleert persoonlijk contact tussen veteranen onderling. Dit doen we door elkaar regelmatig lokaal gezamenlijk en/of individueel te ontmoeten voor een goed gesprek en gezelligheid. Daarmee verliezen wij elkaar niet uit het oog en blijven met elkaar verbonden zodat wij elkaar kunnen ondersteunen als dat nodig mocht zijn.

Door het organiseren van openbare bijeenkomsten waar veteranen en hun directe achterban hun ervaring en kennis kunnen delen met de lokale gemeenschap ontstaat een beter begrip bij het beroep van militair en de rol van Defensie voor de samenleving. In het verlengde hiervan kunnen veteranen uit Hoogeveen, door tussenkomst van de Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken, over hun ervaringen vertellen op onderwijsinstellingen en daarmee het historisch besef over de inzet van militairen tijdens missies bij onze jeugd en jong volwassenen te helpen vergroten.

Door het onderhouden van stevige banden met de militaire eenheden van de Johannes Post Kazerne in Havelte en de Johan Willem Friso Kazerne in Assen ontstaat er meer bekendheid voor het regionale werk vanuit Defensie en het algemeen en economisch belang voor Drenthe/Hoogeveen. Vanuit de Stichting kunnen er contacten onderhouden worden met lokale en regionale bedrijven/ondernemers die interessant kunnen zijn voor veteranen die de actieve dienst verlaten.

De doelstellingen van de Stichting Veteranen Hoogeveen en omstreken staan verwoord in de Statuten. Op 24 februari 2021 zijn deze gepasseerd bij van Linge en Tillema Notarissen in Hoogeveen. De complete Statuten zijn ter inzage beschikbaar bij het bestuur.